Geschiedenis

Elfregi oprichting

De geschiedenis van de Elfregi zeeverkenners gaat ver terug. Elspeet, Fredeshiem en Giethoorn – afgekort tot Elfregi. Dat waren de plaatsen waar de eerste kampen van de Doopsgezinde Jongens- en Meisjesclub Zaanstreek naartoe gingen. Het was 1929 toen verschillende jongeren uit de doopsgezinde gemeente het initiatief namen om in clubverband bijeen te komen. Overal in het land ontstonden clubs en verenigingen en dat wilden zij ook. Wat er zoal bij Elfregi gedaan werd? Er werd gewandeld, gekampeerd, gefietst en met elkaar achterover geleund. Het waren activiteiten die ook bij de in die jaren zeer populaire padvinderij gedaan werden. Tijdens de bezettingsjaren groeide het verlangen om bij de padvinderij aan te sluiten. Zodra dit in 1945 mogelijk was, meldde de Zaanse Elfregi zich aan bij Vereniging De Nederlandse Padvinders (NPV) voor de jongens en het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) voor de meisjes. Het bleek een schot in de roos. Veel doopsgezinde kerkgemeenten startten vervolgens een Efregi-padvinders- of padvindstersgroep. Op dezelfde wijze ontstond vlak na de oorlog ook een Elfregi groep in Amsterdam!

Elfregi vroeger

Na een brand in september 2003 is het clubhuis met vereende krachten en hulp van het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton), Stichting Kinderpostzegels, het Schiphol Fonds en nog vele anderen opnieuw gebouwd. Gelukkig lagen de boten nog in het water en zijn we die niet óók verloren. Iedereen heeft hard gewerkt om het clubhuis te herbouwen en er wordt nog steeds aan het clubhuis geklust om het nóg gezelliger te maken. In 2014 is er bijvoorbeeld een heel nieuw terras aangelegd door een paar van onze leidinggevenden!

Elfregi heden

Onze club is druk bezig met veel verschillende activiteiten te organiseren, zoals jaarlijkse evenementen als de het zomerkamp, de BBQ, het klusweekend, het eindspel van de botencompetitie en de strandwandeling. Daarnaast organiseren we ook nieuwe evenementen zoals vriendjesdag en een uitwisseling met Chinese jongeren. Verder wordt er hard gewerkt aan het opknappen van onze boten.

KOM LANGS BIJ ELFREGI